Giới thiệu

  • Viện Quản trị số – Institute of Digital Administration (Tên viết tắt bằng tiếng Anh là IDA)
    Là tổ chức khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho phép thành lập theo giấy phép số C-03/2022/ĐK-KH&CN ngày 22/02/2022, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Viện Quản trị số là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng mở tại ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện

  • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán; Khọc học dữ liệu; Chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; Ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp;
  • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn quản trị doanh nghiệp trong thời đại số, tư vấn giải pháp Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn công nghệ, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ;
  • Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp và tổ chức; Tổ chức hội thảo khoa học; biên soạn, in ấn, biên dịch các ấn phẩm trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Trụ sở chính

Tầng 3 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động Viện Quản trị số có thể mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại các địa phương khác trong cả nước theo qui định của Luật pháp.

Nguyên tắc hoạt động

Viện Quản trị số hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo qui định của pháp luật, Điều lệ Viện, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.