Thành viên cơ hưu 2

Viện trưởng Viện Quản Trị Số

 

PGS. TS, Giang Thị Xuyến

 

  • Phó giáo sư năm 2011.
  • Giảng viên khoa Kế toán, Học viện Tài chính (1981 – 2004);
  • Phó trưởng Khoa Kế toán, Học viện Tài chính (2004 – 2014);
  • Giảng viên cao cấp khoa Kế toán Học viện Tài chính (2014 – 2021);
  • PGS, TS. Giang Thị Xuyến là chuyên gia cao cấp trong việc nghiên cứu và đào tạo kế toán (kế toán tài chính, kế toán quản trị) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, đặc biệt quan tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kế toán trong môi trường số.

Viện trưởng Viện Quản Trị Số

 

PGS. TS, Phương

 

  • Phó giáo sư năm 2011.
  • Giảng viên khoa Kế toán, Học viện Tài chính (1981 – 2004);
  • Phó trưởng Khoa Kế toán, Học viện Tài chính (2004 – 2014);
  • Giảng viên cao cấp khoa Kế toán Học viện Tài chính (2014 – 2021);
  • PGS, TS. Giang Thị Xuyến là chuyên gia cao cấp trong việc nghiên cứu và đào tạo kế toán (kế toán tài chính, kế toán quản trị) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, đặc biệt quan tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kế toán trong môi trường số.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.