TS. Đàm Tú

TS. Đàm Tú

TS. Đàm Thanh Tú là một nhà khoa học nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Chuyển đổi số và phát triển Kinh tế số. Chuyên môn sâu là nghiên cứu tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng trên các nền tảng số và văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

Cử nhân Toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội (1999-2003); Lập trình viên tại FPT - Aptech (1999 – 2000); Thạc sĩ Toán - Tin tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (2003 - 2005); Cử nhân Kế toán tại Học viện Tài chính (2009 - 2012); Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2013 - 2017).

Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2004 – 2019)

Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019 – nay)

Trưởng Bộ môn Toán kinh tế (2019 – 2021); Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Kinh tế số (2021 – nay); Phó Viện trưởng Viện Quản trị số (2022 – nay)  

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Khoa học dữ liệu

Lĩnh vực liên ngành này đang phát triển nhanh chóng là sự kết hợp thống kê và các ngành toán học liên quan khác, máy học (và những tiến bộ khác trong khoa học máy tính) và kiến thức chuyên ngành để quản lý và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định đúng đắn trong những trường hợp phức tạp. Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển các phương pháp học thống kê để xử lý dữ liệu lớn và phức tạp và áp dụng các phương pháp khoa học dữ liệu trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, đặc biệt là giải quyết các bài toán quản trị doanh nghiệp trong thời đại số.

 1. Kinh tế – Kinh doanh

Tôi và các cộng sự nghiên cứu các vấn đề và khái niệm phát triển xung quanh các khía cạnh phức tạp của một nền kinh tế và cách các nền kinh tế được quản lý theo cách mà tất cả các nhóm người trong một quốc gia được hưởng lợi nói chung.

Trong lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi nghiên cứu, khám phá toàn bộ hành động của từng doanh nghiệp và ngành công nghiệp, chủ yếu xoay quanh các chủ đề tổ chức, quản lý, nhân sự, mô hình kinh doanh, bán hàng và marketing, phân tích và phát triển sản phẩm, kế toán, tài chính.

 1. Chuyển đổi số - Phát triển kinh tế số

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. 

Chúng tôi nghiên cứu tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ chức. 

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Công cụ toán trong phân tích độ nhạy và đo lường rủi ro của dự án đầu tư (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Sử dụng mô hình toán học đánh giá tác động của giá xăng dầu lên chỉ số CPI (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết hồi quy và tương quan trong việc đánh giá tính chất và mức độ liên hệ của các chỉ tiêu kinh tế (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các công ty thép niêm yết trên TTCKVN (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết chọn mẫu trong khoa học thống kê và ứng dụng vào hoạt động kiểm toán (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp hồi quy phân vị nghiên cứu tác động của giá dầu thế giới đến giá cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên TTCKVN (Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Công nghệ blockchain và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam (Học viện Chính sách và Phát triển)
 • Đề tài nghiên cứu: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 (Học viện Chính sách và Phát triển)
 • Đề tài nghiên cứu: Ứng dụng các nền tảng số nâng cao hiệu quả xúc tiến tuyển sinh tại Học viện Chính sách và Phát triển (Học viện Chính sách và Phát triển)
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2010), Phân tích rủi ro dự án đầu tư dựa trên lý thuyết xác suất, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 10/2010.
 • Đàm Thanh Tú (2011), Một số chỉ tiêu cảnh báo rủi ro mất cân đối dòng tiền, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2011.
 • Đàm Thanh Tú (2013), Kinh nghiệm quản lý, kinh doanh BĐS ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 03/2013.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2014), Bàn về phương pháp Pure Play trong việc xác định hệ số beta cho dự án đầu tư, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2014.
 • Đàm Thanh Tú (2015), Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính công ty niêm yết trên TTCK một số nước phát triển và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 04/2015.
 • Đàm Thanh Tú (2015), Đặc điểm các công ty KDBĐS niêm yết và ảnh hưởng của nó đến chỉ tiêu phân tích tài chính, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 10/2015.
 • Đàm Thanh Tú (2015), Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên TTCKVN, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 12/2015.
 • Đàm Thanh Tú (2016), Chứng khoán hóa - Giải pháp để phát triển thị trường BĐSVN, Tạp chí Thanh tra Tài chính, số tháng 03/2016.
 • Đàm Thanh Tú, Nguyễn Thu Thủy (2016), Nghiên cứu tác động của giá dầu thô thế giới đến giá cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên TTCKVN, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2016.
 • Đ. T. Tú, N. L. Hương, Đ. T. T. Huyền (2016), Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn hội nhập mới, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, năm 2016.
 • Đàm Thanh Tú (2017), Enhancing the labor productivity in Vietnam heading to the fourth industrial revolution, Journal of Finance anh Accounting research, Vol. 1 – 2017.
 • Đàm Thanh Tú (2017), Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - công cụ để kiểm soát bản chất của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, số tháng 03/2017.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2018), Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng, Tạp chí Khoa học ngân hàng, số tháng 03/2018.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2018), Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng, Tạp chí Khoa học ngân hàng, số tháng 03/2018.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2018), Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội cho sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội thảo quốc tế các nhà Khoa học trẻ lần thứ 4 (ICYREB), tháng 10/2018.
 • Đàm Thanh Tú (2018), Nâng cao năng suất lao động nhân tố cốt lõi để xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững ở Việt Nam, International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM),  2018.
 • T. T. Nguyên, Đ. T. Tú, B. T. H. Linh (2019), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam- Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình, Tạp chí Khoa học ngân hàng, số tháng 03/2019.
 • T. T. M. Nguyệt, Đ. T. Tú (2019), Các nhân tố ảnh hướng đến dòng tiền của doanh nghiệp – mô hình nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm tại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 8/2019.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2019), Do pharmaceutical companies listed on Vietnam stock exchange have optimal capital structure? Evidence from threshold regression model, International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM),  11th December 2019.
 • Đ. T. Tú, Đ. T. Dương, N. P, Lan (2020), Công nghệ Blockchain – Xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 2/2020.
 • P. T.T. Hòa, Đ.T. Tú, B. T.H Linh (2020), Determinants of firm growth: empirical evidence from Vietnamese listed companies, F International Conference: FASPS 2020, 10th December  2020,  HCM City.
 • Đàm Thanh Tú, Trần Trọng Nguyên (2021), Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 03/2021.
 • Đàm Thanh Tú(2022), Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Con số và Sự kiện, số tháng 02/2022.
 • Đỗ Thế Dương, Đàm Thanh Tú (2022), Nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng số cho xúc tiến tuyển sinh tại Học viện Chính sách và Phát triển, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số tháng 3/2022.
 • Đàm Thanh Tú, Nguyễn Thế Hùng (2022), Một số vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng, Hội thảo quốc gia về Phân tích định lượng trong Kinh tế - Xã hội, tháng 04/2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.