Thành viên cơ hữu

Thành viên cơ hữu của Viện Quản Trị Số

  
 

Thành viên cơ hữu của Viện Quản Trị Số là tập hợp các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm; nhà khoa học có uy tín trong xã hội tham gia Viện Quản Trị Số một cách thường xuyên; liên tục và được bổ nhiệm những chức danh nhất định trong cơ cấu tổ chức của Viện Quản trị số.


 

 

 

Viện trưởng Viện Quản Trị Số

PGS. TS, Giang Thị Xuyến

 • Phó giáo sư năm 2011.
 • Giảng viên khoa Kế toán, Học viện Tài chính (1981 – 2004);
 • Phó trưởng Khoa Kế toán, Học viện Tài chính (2004 – 2014);
 • Giảng viên cao cấp khoa Kế toán Học viện Tài chính (2014 – 2021);
 • PGS, TS. Giang Thị Xuyến là chuyên gia cao cấp trong việc nghiên cứu và đào tạo kế toán (kế toán tài chính, kế toán quản trị) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, đặc biệt quan tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kế toán trong môi trường số.
PGS TS Giang Thị Xuyến

 

 


TS. Đàm Thành Tú


Phó viện trưởng


Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Kinh tế số

Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Th.S Bùi Quý Phong


Phó viện trưởng


Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam; Nhà sáng lập Asian Branding


 

 

Các thành viên cơ hữu thuộc các phòng ban chức năng

 

 

Phó Viện trưởng

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

 • Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính (2007-2011);
 • Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng tại Học viện Tài chính (2012- 2014);
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2016 – 2021).
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2011 – nay);
 • Phó Viện trưởng Viện Quản trị số (2023-nay).
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cho các Sở/ phòng tài nguyên môi trường, sở/phòng tài chính, các ngân hàng và các công ty thẩm định giá.

 

 

Trưởng ban Nghiên cứu Kế Toán – Tài Chính

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

 • Cử nhân Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tại Học viện Tài chính (2006 – 2010);
 • Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Tài chính (2010 – 2012);
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2015 – 2018);
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2011 – nay)
 • Trưởng ban nghiên cứu Kế toán – Tài chính, Viện Quản trị số (2022 – nay)
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về Kế toán, Kiểm toán cho doanh nghiệp.

 

 

Phó ban Nghiên cứu Kế Toán – Tài Chính

TS. Vũ Thị Thu Huyền

 • Cử nhân Kế toán tại Học viện Tài chính (2002 – 2006);
 • Thạc sĩ Kế toán và phân tích tại Học viện Tài chính (2007 – 2009);
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Thương mại (2014 – 2019)
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học công nghiệp dệt may thời trang (2006 – 2008)
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Thương mại (2008 đến nay)
 • Phó Trưởng ban nghiên cứu Kế toán – Tài chính, Viện Quản trị số (2022 – nay)
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về Kế toán, Kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp.

 

 

Trưởng ban Nghiên cứu Công nghệ và Kinh doanh

TS. Bùi Thị Hà Linh

 • Cử nhân kinh tế tại Học viện Tài chính;
 • Thạc sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính;
 • Thạc sỹ Phân tích tài chính tại Đại học Latrobe Australia;
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính.
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính;
 • Thỉnh giảng về Tài chính; Phân tích tài chính; Thẩm định dự án đầu tư,… tại một số trường đại học: Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội, Viện đào tạo quốc tế – Học viện Tài chính,…
 • Chuyên gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về tài chính và phân tích tài chính cho các tổ chức và doanh nghiệp.

 

 

 


Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.